Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Aktuelt

Her finner du alle opptak fra Hjertesviktakademiet for sykepleiere fra 2023

v/Amjad Hussain, kardiolog ved AHUS – divisjon Kongsvinger sykehus
v/Audun K. Solstad, intensivsykepleier, Telemedisinsk sentral Agder
v/Jasmin H. K. Lorvik, kardiologisk sykepleier og Hanife Ukzmajli, fagsykepleier
NO2310190293
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request