Cosentyx®

Cosentyx Medhub

Cosentyx (sekukinumab) er et helt humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen til ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Cosentyx er tilgjengelig i...Les mer

NO2111183414

Cosentyx (sekukinumab) er et fullstendig humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen ved aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Dette bekreftes ikke minst av den kliniske effekten man ser ved behandling med Cosentyx av pasienter med disse sykdommene...Vis mer

NO2110278169
Virkestoffet i legemiddelet Cosentyx er antistoffet sekukinumab. Sekukinumab hemmer cytokin IL-17A, noe som fører til redusert sykdomsaktivitet ved sykdommer som aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og psoriasis. 1 Redusert nivå av IL-17A fører til redusert inflammasjon som en følge av hemmet rekruttering og aktivering av leukocytter i det inflammerte organet. Når IL-17A hemmes,...Vis mer
NO2111258613

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sykdom, som er assosiert med høy morbiditet, dårlig livskvalitet og muligens også dødelighet. 3 Psoriasis kan involvere både hud, hodebunn, negler og ledd, og pasienter med psoriasis har en økt risiko for hjerte-karsykdommer og psykiske sykdommer. Symptomer som knyttes...Vis mer

NO2202252823
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers