Title:
Xolair® SAA og CRSwNP dosekort

Folderen inneholder doseringstabellen for Xolair i alvorlig allergisk astma og kronisk rhinosinusitt med nasal polypose (CRSwNP), basert på pasientens kroppsvekt og total-IgE nivå. Den inneholder også en illustrasjon av den allergiske inflammasjonskaskaden og IgE’s rolle i denne.

 

Felleskatalogen

Respiratoriske sykdommer
NP4 -: 
NO2108278827
Rating: 
No votes yet
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers