Title:
Xolair demonstrasjonssprøyte

Demonstrasjonssprøyten er ment som en hjelp for pasienter som skal administrere Xolair selv. Sprøyten kan benyttes av helsepersonell i diskusjoner og opplæring av pasienter som vurderes for selvadministrering av Xolair. Sprøyten er tom, den inneholder ikke produkt eller virkestoff. Kanylen er beskyttet, slik at man ikke kan stikke seg med sprøyten.

Felleskatalogen

Dermatologi
Respiratoriske sykdommer
NP4 -: 
NO1901953703
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers