Title:
GINA 2019 Pocket Guide for vanskelig-å-behandle og alvorlig astma, V2.0 April 2019

Pocket guiden inneholder detaljerte anbefalinger for diagnostikk, utredning og oppfølging av voksne og ungdom med vanskelig-å-behandle og/eller alvorlig astma. Anbefalingene er illustrert i form av et flytskjema, eller «beslutningstre», med informasjon om hva man bør gjøre i hver fase av diagnostikk og oppfølging. Pocket guiden er ment for allmennleger, lungespesialister og øvrig helsepersonell som er involvert i oppfølging av astmapasienter.

Respiratoriske sykdommer
NP4 -: 
NO1909732366
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers