Title:
GINA 2019 Pocket guide for astmabehandling og -forebygging

Pocket Guiden inneholder et sammendrag av den fullstendige GINA 2019 rapporten. Guiden omfatter anbefalinger for voksne og barn eldre enn 5 år. Den inneholder praktisk veiledning for helsepersonell om hvordan man bør gå frem for å stille en astmadiagnose, samt anbefalinger for utredning, behandling og oppfølging av astmapasienter.  

Respiratoriske sykdommer
NP4 -: 
NO1908725823
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers