Autoinflammatoriske periodiske febersyndromer er sjeldne, arvelige sykdommer preget av en overdreven respons fra det medfødte immunforsvaret, i fravær av patogener.1

Det særegne kliniske tegnet på disse syndromene er stereotype gjentakelse av systemisk og organspesifikk betennelse avvekslet av perioder, varierende i varighet, der pasienten er symptomfri.1

De hyppigst rammede organene er huden, muskel- og skjelettsystemet, mage-tarmkanalen og sentralnervesystemet.1

Autoinflammatoriske periodiske febersyndromer kan ha en betydelig innvirkning på livskvaliteten til pasient og pårørende.1

Å kjenne til kliniske tegn på disse sykdommene er viktig selv om de er sjeldne. Diagnostikk basert på genetisk undersøkelse er i økende grad tilgjengelig2:

For mer informasjon se Genetikkportalen.no3

For mer informasjon om autoinflammatoriske periodiske febersyndromer se her4

 


 

Referanser
 1. Cattalini M, et al. Intern Emerg Med 2016; 11(6):781-791.
 2. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5966&key=255760  26.10.2021
 3. https://www.genetikkportalen.no/Default.asp?act=tilst&TgID=1&katID=11&TilID=521 26.10.2021
 4. https://www.periodicfevers.com/ 26.10.2021

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS), også kalt Kryopyrinopatier, er tre sykdommer med noen like kliniske trekk (utslett, feber, leddsmerter), men med ulik alvorlighetsgrad.

 

 • Familiær autoinflammatorisk kuldesyndrom (FCAS) / familiær kulde urtikaria (FCU)

Symptomer: utslett (kuldeurtikaria), feber og artralgi utløst av eksponering for kulde.

 • Muckle-Wells syndrom (MWS),

Symptomer: residiverende eller subkronisk urtikaria-liknende lesjoner, sensorinevronalt hørselstap, amyloidose

 • Chronic infantile neurological cutaneous and articular syndrome (CINCA) er den alvorligste

Symptomer: artralgi/myalgi, kronisk aseptisk meningitt, uveitt/ konjunktivitt, ev bendeformititeter, mental retardasjon

 

Alle er interleukin-1-assosierte autoinflammatoriske sykdommer med mutasjon i NLRP3-gen 2.

For mer informasjon se www.periodicfevers.com

 


 

Referanse
 1. Iaris EU Summary of Product Characteristics 09 Jul 2021
 2. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&m... 26.11. 2021

Tumornekrosefaktor reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS)

Symptomer: feber som varer fra 5 dager til 3 uker, med ulikt intervall, oftest ledsaget av muskelsmerter, fascitt/ pseudocellulitt, konjunktivitt og periorbitalt ødem. Autosomalt dominant arvegang med mutasjon i TNFR1-gen1

For mer informasjon se www.periodicfevers.com

 


 

Referanse:
 1. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&m... 26.10.2021

Hyperimmunoglobulin D syndrom (HIDS)/mevalonatkinase defekt (MKD)

Symptomer: episoder av 4-6 dagers varighet med feber, magesmerter, lymfadenopati, utslett og leddsmerter, med ulikt intervall.  Kan ha økt serum IgD. Diagnosen stilles ved påvisning av mutasjon i MVK gen1.

For mer informasjon se www.periodicfevers.com

 


 

Referanse:
 1. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&m... 26.10.2020

Familiær middelhavsfeber (FMF) er den vanligste blant de autoinflammatoriske febersyndromene. Debutalder er vanligvis før 20 år (90%)

Forekomst er knyttet til etnisitet og FMF ses vanligst blant jøder, arabere, tyrkere og nord-afrikanere, sjeldnere blant grekere og italienere.

Prevalens 1-5/10.000. Ulike mutasjoner i MEVF gen er påvist.

Symptomer: karakterisert av korte, gjentatte perioder (1-2 dager) med smertefull peritonitt, plevritt og feber1.

 

For mer informasjon se www.periodicfevers.com

 


 

Referanse
1.https://bindevevssykdommer.no/autoinflammatosike-febersyndromer/familiaer-middelhavsfeber-fmf-e85-0/ 26.10.2021
Rating: 
No votes yet
NO2110267336
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers