Følgende kriterier skal være tilstede for at en astmadiagnose skal kunne stilles1:

  • Sykdomshistorikk med varierende respiratoriske symptomer, som hoste, tungpust og piping i brystet
  • Objektive tegn på variabel ekspiratorisk luftstrømsbegrensing. FEV1-økning på >200 ml og >12% etter inhalering av en bronkodilator er ofte benyttet som diagnostiske kriterier.

 

Astma diagnostiseres ved å sammenholde sykdomshistorikk og klinisk undersøkelse med lungeauskultasjon og lungefunksjonsmålinger, som spirometri og PEF-målinger. GINA (Global Initiativ for Asthma) har foreslått et flytskjema for fremgangsmåte ved diagnostisering, se under.2

 

Etter ref 1.

 


 

Referanser:
  1. GINA Pocket Guide for Asthma Management and Prevention 2020; https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/04/Main-pocket-guide_2020_...
  2.  www.ginasthma.org
Rating: 
No votes yet
NO2010233290
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers