Behandlingsmål

 

Behandling av astma har hovedsakelig to hovedmål1

1) Å redusere risiko for astmaeksaserbasjoner, irreversibel skade på luftveiene og bivirkninger av medikamenter.

2) Å oppnå god symptomkontroll

Pasientens egne mål og ønsker for astmabehandlingen skal alltid hensyntas.

 

Ikke-farmakologisk behandling

  • Røykeavvenning
  • Pasientopplæring
  • Fysisk aktivitet
  • Kartlegging av trigger- og risikofaktorer
  • Unngå passiv røyking

 

Farmakologisk behandling av astma:1, 2, 3

Behandling med inhalert kortikosteroid danner grunnlaget for behandling av inflammatorisk astma. T2-høy astma responderer ofte godt på inhalasjonssteroid, men for pasienter som ikke har forhøyet antall eosinofile eller nøytrofile granulocytter er effekten av inhalasjonssteroider begrenset.2

Medikamentell behandling følger en trinnvis økning for å oppnå symptomkontroll og redusert risiko. Diagrammet under viser anbefalte trinn.3

 


 

Referanser
  1. GINA Pocket Guide for Asthma Management and Prevention 2021; GINA Pocket Guide 2021 (ginasthma.org) lest 5.10.2021
  2.  Norsk Forening for Lungemedisin: Praktisk Veileder for alvorlig astma hos voksne 2019; https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-lungemedisin/fag/veiledere/praktisk-veileder-for-alvorlig-astma-hos-voksne/, lest oktober 2021
  3. Astmaveileder for allmennpraksis 2015; https://www.legeforeningen.no/contentassets/209d3b1db62e418eb3d14ad48e8a0d0e/astmaveileder-for-allmennpraktisk-2015-.pdf; lest oktober 2021 
Rating: 
No votes yet
NO2110063898
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers