• Astma
    Astma er en heterogen lungesykdom som anses forårsaket av en kronisk luftveisinflammasjon. Sykdommen kjennetegnes av varierende og tilbakevendende symptomer, som blant annet innebærer reversibel luftveisobstruksjon og lettutløselige bronkospasmer. Symptomene kan variere både med tanke på karakter og alvorlighetsgrad.
Astma er en heterogen sykdom som vanligvis karakteriseres ved en kronisk luftveisinflammasjon.
Det er ikke fullstendig kjent hvordan astma oppstår, men vi vet at både arv og miljøfaktorer spiller en viktig rolle.
Astma bronkiale er en heterogen sykdom, vanligvis kjennetegnet ved kronisk luftveisinflammasjon og luftveissymptomer av varierende intensitet.
En e-læring for deg som møter pasienter med astma
Astma diagnostiseres ved å sammenholde sykdomshistorikk og klinisk undersøkelse med lungeauskultasjon og lungefunksjonsmålinger, som spirometri og PEF
I behandling av astma kan både ikke-farmakologiske og farmakologiske tiltak inngå.
Les mer om Novartis’ legemidler for astma her
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Bestill materiell for deg og din pasient
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
NO2201172105
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers