Det finnes verktøy og informasjon som kan gjøre livet enklere for pasienter som har alvorlig allergisk astma. Her finner du et utvalg av våre produkter, app-er og filmer som pasientene dine kan ha nytte av, og som du også kan bruke sammen med pasientene.

 

Astma Kontroll Test (ACT) 

Astma Kontroll Test er en validert egenevalueringstest av pasientens symptomkontroll. Den består av fem spørsmål om nivå og frekvens av symptomer, behov for anfallsmedisin og grad av aktivitetsbegrensning i løpet av de siste fire ukene. Be gjerne pasientene dine fylle ut Astma Kontroll Testen før oppfølgingsbesøk på klinikken. Det kan gi et godt grunnlag for diskusjon omkring evt. justering og optimalisering av behandling.

ACT avrivningsblokker kan bestilles her

 

Allergiskastma.no

På nettsiden allergiskastma.no kan pasientene dine lære mer om allergisk astma og få tips til hvilke grep man kan gjøre for å leve et liv uten begrensninger til tross for sykdommen. Be gjerne pasienten lese guiden ”Forbered legebesøket ditt”, som kan hjelpe pasienten med å forberede seg til neste oppfølgingsbesøk.

 

Instruksjonsfilm  

En instruksjonsfilm for bruk av Xolair ferdigfylt sprøyte ligger tilgjengelig på www.felleskatalogen.no

Rating: 
No votes yet
NO2110063901
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers