Mange mennesker med astma er allergiske overfor stoffer i omgivelsene. Allergien fører til en betennelsestilstand i lungene og dermed til astmasymptomer. Dette kalles allergisk astma. Gress- og bjørkepollen, flass og partikler fra pelsdyr samt husstøvmidd og muggsopp er eksempler på stoffer som kan forårsake allergi. Stoffer som kan fremkalle allergi, kalles for allergener. Personer med allergisk astma kan dog også oppleve astmaforverring av andre årsaker, for eksempel forkjølelse, på samme måte som personer med ikke-allergisk astma.

Ved allergi danner kroppen såkalte IgE-antistoffer mot naturlig forekommende stoffer som ikke i seg selv er skadelige for kroppen. Når en person med allergi kommer i kontakt med et allergen som han eller hun har dannet IgE-antistoffer mot, binder allergenet seg til disse antistoffene. Det utløser en allergisk reaksjon, som fører til en betennelsestilstand i luftveiene.

 

Referanse:
  1. Brøgger J, Bakke P, Eide GE et al. Long-term changes in adult asthma prevalence. Eur Respir J 2003; 21(3): 468–72

 

 

IgE’s rolle i sykdomsmekanismen ved allergisk astma
NO2001786487
Rating: 
No votes yet
NO2209055692
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers