Hva er det viktig å unngå?

For en person med allergi er det viktig å unngå kontakt med de stoffene man er allergisk mot. Selv for ikke-allergiske astmatikere er det viktig å foreta livsstilsendringer og ta hensyn til forhold i omgivelsene. Tobakksrøyking bør unngås helt.

 

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling spiller en viktig rolle. Målet er et liv uten astmasymptomer. Dette innebærer at pasienten ikke har perioder med forverring, ikke har nattlige symptomer, ikke har symptomer ved anstrengelse med eller uten forutgående medisinering samt har et minimalt behov for anfallsmedisin (bronkodilatorer, dvs. medisiner som virker utvidende på luftveiene).

 

Medikamentell behandling

De mest alminnelige legemidler til behandling av astma er lokaltvirkende binyrebarkhormoner, som inhaleres ved hjelp av en inhalator (inhalasjonssteroid), og luftveisutvidende medisin (bronkodilatorer) som også inhaleres. Disse tas ofte i kombinasjon.

I perioder med akutte forverringer eller i mer alvorlige tilfeller der ovennevnte behandling ikke er tilstrekkelig, kan det være behov for å gi binyrebarkhormon i tablettform. Dette er en type behandling som kan gi atskillige uheldige bivirkninger, derfor er gjeldende anbefaling å søke å unngå slik behandling så langt det er mulig.

Pasienter som har symptomer til tross for optimal behandling med inhalasjonssteroider og bronkodilatorer, bør henvises til en allergiklinikk eller lungemedisinsk avdeling med henblikk på å undersøke om det er andre årsaker til den manglende effekt, eller om det er behov for behandling med biologiske legemidler, noe som kan være aktuelt ved alvorlig allergisk astma.

I Norge har vi ingen offisielle behandlingsretningslinjer for astma. Klinisk praksis baserer seg i stor grad på anbefalinger fra Global Initiative for Asthma (GINA), som regelmessig publiserer oppdaterte strategirapporter.1

Norsk Forening for Lungemedisin publiserte i 2019 en «Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne».2

 

Referanser:
  1. Reports - Global Initiative for Asthma - GINA (ginasthma.org), lest 16.09.2021 
  2. praktisk-veileder-for-alvorlig-astma-hos-voksne.pdf (legeforeningen.no), lest 16.09.2021 
Rating: 
No votes yet
NO2110063901
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers