• Allergisk astma
    Allergisk astma er immunglobulin E-mediert astma, der luftveisobstruksjonen utløses av allergener i omgivelsene.
Mange mennesker med astma er allergiske overfor stoffer i omgivelsene.
Symptomene varierer fra person til person – hos noen dominerer langvarig hoste, hos andre er det periodiske forverringer med hoste og pustebesvær.
Forebyggende behandling spiller en viktig rolle. Målet er et liv uten astmasymptomer.
Det finnes verktøy og informasjon som kan gjøre livet enklere for pasienter som har alvorlig allergisk astma.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Bestill materiell for deg og din pasient.
NO2209055692
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers