Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner over hele verden, med anslagsvis 1,7 millioner nye tilfeller diagnostisert per år. Årlig dør omlag en halv million av sykdommen på verdensbasis.1
I 2017 fikk 3589 kvinner og 34 menn i Norge diagnosen brystkreft.2
Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Hver tiende kvinne vil utvikle brystkreft, som hovedsakelig rammer kvinner over 50 år. 
Gjennomsnittsalder ved diagnose er 59 år, og risikoen stiger med alderen. Spredte tilfeller forekommer også under 30-års alder.1

Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende tumorer med tidlig spredning til langsomt voksende tumorer som holder seg til brystkjertelen uten å metastasere. 25–30 % av tilfellene er aggressive.2

Brystkreft oppstår når unormale celler i brystet deles ukontrollert for deretter å danne en svulst.1 Brystkreft som har spredd seg til andre deler av kroppen blir referert til som metastatisk eller avansert brystkreft.1 Metastasering avhenger av svulstens anatomiske, fysiologiske og molekylærbiologiske faktorer.2 Vanlige steder for vekst av metastatiske svulster er bein, lymfeknuter, lunger og lever, noe som betyr at tegn og symptomer på sykdommen kan variere veldig fra pasient til pasient.1

Stadig flere har kun sykdom i brystet når diagnosen stilles. Mer enn 60 % av pasientene har ikke spredning til lymfeknuter, mens cirka 25 % har spredning til aksillære lymfeknuter. Resten av pasientene har lokalavansert sykdom, enten i form av stor tumor eller innvekst i hud eller brystvegg og en liten andel har spredning til andre organer.2

Antallet som har fjernspredning på diagnosetidspunktet har holdt seg stabilt de siste årene. Det er viktig å skille mellom brystkreft med spredning til regionale lymfeknuter (lokoregional sykdom) og fjernmetastaser, da lokoregional sykdom kan kureres.2

Avansert og metastatisk brystkreft er for øyeblikket uhelbredelig, men behandlingsbar, med en median overlevelsesrate på 2-3 år, selv om den er variabel i henhold til undertypen av sykdom.4

Behandling for metastatisk sykdom kan omfatte cellegift, endokrin terapi, biologisk terapi, stråling og i noen tilfeller også kirurgi.2

 

Referanser
  1. https://www.abcglobalalliance.org/advanced-breast-cancer-information/. Lest 27.11.19
  2. http://oncolex.no/Bryst. Lest 27.11.19
  3. Cancer Research UK. Breast Cancer Treatment. http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/breast-cancer/treatment Lest 27.11.19
  4. Cardoso F, Costa A et al. 2017. ESO-ESMO 3rd international consensus guidelines for advanced breast Cancer (ABC3). Breast 31:244-259 and Annals of Oncology 28 (1): 16-33
Rating: 
0
No votes yet
NO2005267331
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers