Neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (vAMD)

Det er to hovedtyper av aldersrelatert makuladegenerasjon, og pasienter har i utgangspunktet den ikke-neovaskulære (tørre) formen. Av disse utvikler 10 % den neovaskulære (våte) formen. Den våte formen for koroidal neovaskularisering er den viktigste årsaken til blindhet hos personer 50 år eller eldre i den vestlige verden. Våt AMD anslås å påvirke 2,3 % av individer i Europa som er 65 år eller eldre.1-2

 

Patogenese av aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

Forløpet til neovaskularisering er usikkert og komplekst, men kan delvis skyldes skade eller degenerasjon av netthinnepigmentepitel (RPE) og Bruchs membran, samt nedbrytning av den ytre blod-netthinnebarrieren. Unormale blodkar vokser fra årehinnen (choroid), hovedsakelig som et resultat av økte nivåer av vaskulær endotelial vekstfaktor A (VEGF-A), gjennom Bruchs membran og inn i områder under retinal pigmentepitel og netthinne. Disse proliferative karene lekker serum eller blod og forårsaker hevelse i netthinnen og følgelig tap av synsskarphet. Hvis ikke behandlet, danner karene etter hvert et fibrotisk arr med permanent visuelt tap.3-4

 

 

Risikofaktorer i forbindelse med aldersrelatert makuladegenerasjon

Våt AMD kan påvirke ett eller begge øyne på samme tid eller etter hverandre. Våt AMD kan føre til synsforstyrrelser, skotom og tåkesyn. De viktigste risikofaktorene for å utvikle våt AMD er genetiske (arvelige), alderdom og røyking. Røykere har omtrent dobbelt så stor risiko sammenlignet med ikke-røykere for å utvikle sykdommen. I tillegg er kardiovaskulære risikofaktorer som hypertensjon og hyperlipidemi forbundet med risiko for AMD. Det kan også være en genetisk komponent, og flere studier har undersøkt viktigheten av genetiske varianter for risiko og progresjon av AMD. Spesielt komplementfaktor H (CFH) og aldersrelaterte makulopati-mottakelighet 2-gener (ARMS2) gener har en veldig sterk tilknytning til utviklingen av AMD. 5-6

 

Symptomer på aldersrelatert makulærdegenerasjon

Tidlig i sykdomsforløpet forårsaker AMD ingen eller svært få symptomer. Synshemming utvikler seg sakte og kan i noen tilfeller ta flere år. Vansker med å lese, å skrive, se på TV, kjøre bil og gjenkjenne ansikter er noen av de første symptomene. Når den eksudative (våte) formen av aldersrelatert makulær degenerasjon oppstår, oppstår ofte forvrengning av det sentrale synsfeltet (metamorfose). Ved uttalt eksudasjon, blødning og arrdannelse får pasienten en mer markant reduksjon i synsskarphet, noe som kan komme plutselig og ofte i kombinasjon med bortfall av det sentrale synsfeltet (skotom).5

 


Referanser 
  1. JC Folk and EM Stone. “Ranibizumab therapy for neovascular age-related macular degeneration.” N Engl J Med, 2010.
  2. CA Augood et al. “Prevalence of age-related maculopathy in older Europeans: the European Eye Study (EUREYE)." Arch Ophthalmol, 2006.
  3. WR Green. “Histopathology of age-related macular degeneration.” Mol Vis, 1999.
  4. A Otani et al. “Vascular endothelial growth factor family and receptor expression in human choroidal neovascular membranes.” Microvasc Res, 2002.
  5. SS Vedula and M Krzystolik. “Antiangiogenic therapy with anti-vascular endothelial growth factor modalities for neovascular age-related macular degeneration.” The Cochrane Library, 2008.
  6. R Ratnapriya and EY Chew. “Age-related macular degeneration – clinical review and genetics update.” Clin Genet, 2013.

 

Rating: 
No votes yet
NO2201108887
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers