Diagnosen ADHD stilles etter en grundig utredning av forskjellige yrkesgrupper, fortrinnsvis leger med spesialkunnskap og psykologer. Først og fremst bygger en korrekt diagnose på omgivelsenes beskrivelse av barnets symptomer og utvikling. I en utredning inngår også en vurdering av barnets motorikk og eventuelt andre kroppslige problemer. Psykologiske undersøkelser der man vurderer utviklingsnivå samt funksjoner som konsentrasjonsevne, språkutvikling og læringsevne er viktige.

 

Problemer i en hverdag med ADHD

Når et barn, en ungdom eller voksen har ADHD, medfører det ulike typer problemer i hverdagen. Derfor er det viktig å få opplysninger ikke bare fra personen selv, men også om mulig fra familie og pårørende med tilknytning til personen.

 

Hvordan diagnostiseres ADHD hos voksne?

Å stille diagnosen ADHD hos ungdom og voksne krever kartlegging av de nåværende problemene, men også av de symptomene som fantes allerede i barndommen. Denne informasjonen hentes gjennom intervjuer med pasientene og deres nærmeste. Det er også viktig å finne ut om det ligger annen psykisk eller fysisk sykdom bak personens ADHD-symptomer, eller deler av problemene. Testing ved psykolog er verdifullt, og i enkelte tilfeller også en funksjonsvurdering av arbeidsterapeut.

NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers