Dermatologi

Virkestoffet i legemiddelet Cosentyx er antistoffet sekukinumab. Sekukinumab hemmer cytokin IL-17A, noe som fører til redusert sykdomsaktivitet ved sykdommer som aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og psoriasis. 1 Redusert nivå av IL-17A fører til redusert inflammasjon som en følge av hemmet rekruttering og aktivering av leukocytter i det inflammerte organet. Når IL-17A hemmes,...Vis mer
NO2111258613

For å øke vår forståelse av sykdomsmekanismene og for å kunne utvikle nye produkter til pasientenes beste, følger vi alltid med på andres arbeid innenfor våre forsknings- og terapiområder. Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med kronisk spontan urtikaria....Vis mer

NO2105068340

Urtikaria oppstår når histamin, bradykinin, leukotrien C4, prostaglandin D2 og flere andre vasoaktive substanser frisettes fra mastceller og basofiler i huden. Substansene forårsaker kløe og væskelekkasje fra venulene i dermis. Dette fører til dermalt ødem og stimulering av ikke-myeliniserte kutane c-nervefibre, noe som...Vis mer

NO2105068340
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers