Rhinosinusitt er definert som slimhinnebetennelse i nese og paranasale bihuler1

Generelt eksisterer rhinitt og bihulebetennelse samtidig, derav begrepet rhinosinusitt.

 

Kronisk rhinosinusitt (CRS) er definert som1:

Tilstedeværelse av to eller flere symptomer, hvorav den ene skal være enten nasal blokkering eller obstruksjon eller rennende nese (anterior /posterior nasal drypp), med/uten1:

 •  Ansikts smerter/trykk
 • Reduksjon eller tap av luktesans, i minst 12 uker

 

Basert på tilstedeværelse/fravær av polypper, er CRS klassifisert som CRS med nesepolypper (CRSwNP) eller CRS uten nesepolypper (CRSsNP)1

 


 

Referanse         
 1. Fokkens WJ, et al. Rhinol 2020. Suppl. 29. 1–464 ​

Nasal polypose er godartede druelignende utposninger av neseslimhinnen i nesehulen og bihulene. De er delvis gjennomsiktige med en gråblek farge. Nesepolyppene er væskefylte. 1,2

Tilpasset fra Canadian Society of Otolaryngology – Head & Neck Surgery3

 


 

Referanse
 1. Newton JR and Ah-See KW. Ther Clin Risk Manag. 2008;4(2):507–512; ​
 2. Bachert C. Int Arch Allergy Immunol. 2011;155:309–321; ​
 3. http://www.entcanada.org/education/medical-students/nose-learning-module...

Etiologien er usikker, men assosieres med allergi, astma, infeksjoner, og aspirinfølsomhet og i noen tilfeller cystisk fibrose 1,2.

 

 

 
Referanse
 1. Langdon C, et al. J Asthma Allergy. 2016;9:45–53; ​
 2. Hopkins C. N Engl J Med 2019;381:55–63; ​

Forårsaket av kronisk betennelse i neseslimhinnen, ofte preget av flere og bilaterale nesepolypper1

Flere årsaker er involvert i patofysiologi av nasal polypose. Det er både miljømessige (f.eks. Allergener, toksiner, patogener) og vertsfaktorer (f.eks. Genetikk, immundysfunksjon, barrieredysfunksjon, komorbide tilstander)2

 


 

Referanse
 1. Sousa MC, et al. Braz J Otorhinolaryngol. 2009;75(6):814–820;
 2. De Schryver E, et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2015;7:321-331.

CRSwNP er en sykdom som er mest utbredt blant de middelaldrende, med en gjennomsnittsalder på 42 år og den typiske diagnose alderen er 40–60 år1,2

 


 

Referanse
 1. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl. 2012;3:1–298.
 2. Grigoreas C, Vourdas D, Petalas K, Simeonidis G, Demeroutis I, Tsioulos T. Nasal polyps in patients with rhinitis and asthma. Allergy Asthma Proc. 2002;23:169–74.
 • Verdensomspennende forekomst av nesepolypper er estimert til å være 2–4%1
 • Forekomsten av CRS i nordamerikanske og europeiske land varierer fra 4,5–12%2
 • I en tverrsnittstudie utført i Frankrike, var utbredelsen av nesepolypper

2,1% og prevalensen økte med alderen (høyest blant pasienter i alderen ≥60 år)3

 • En populasjonsbasert studie i Sverige rapporterte en prevalensrate på nesepolypper

på 2,7% 4 Polypper var mer hyppig hos menn, pasienter i alderen ≥60 år og hos astmatikere4

 • Norge: 1-2% 5
 • Finland: 4,2% 6
 • I en epidemiologisk studie i Danmark ble forekomsten av symptomatiske nesepolypper estimert til 0,627 per tusen pasienter per år (3620 poeng / år *)7
  • Forekomsten var høyere hos pasienter i alderen 50–59 år sammenlignet med andre aldersgrupper; ingen polypper ble påvist hos barn i alderen <10 år
  • I alle aldersgrupper var forekomsten av menn og kvinner henholdsvis 0,86 og 0,39 per tusen pasienter per år

*:basert på en populasjon på 5.8 millioner

 


 

Referanse
 1. Fokkens WJ, et al. Rhinol 2020. Suppl. 29. 1–464;
 2. Deconde AS, et al. Am J Rhinol Allergy. 2016;30:134–139;
 3. Klossek JM, et al. Allergy. 2005;60:233–237;
 4. Johansson L, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2003;112:625–629
 5. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/veileder-for-ore-nese-halsfaget/rhinologi/nasal-og-paranasal-polypose/
 6. J Hedman, et al. Prevalence of asthma, aspirin intolerance, nasal polyposis and chronic obstructive pulmonary disease in a population-based study. Int J Epidemiol,1999 Aug;28(4):717-722. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10480701/
 7. Larsen K and Tiro M. Acta Otolaryngol. 2002;122:179–182;

Vanlige tegn og symptomer ved nasal polypose inkluderer1-4:

 • Neseobstruksjon  
 • Nedsatt eller tap av luktesans
 • Rennende nese
 • Ansiktssmerter eller trykksymptomer

Disse symptomene er ofte koblet til nedsatt livskvalitet, uro og depresjon1-4  

Alvorlig astma og kronisk rhinosinusitt med nasal polypose kan ha en sterk negativ påvirkning på pasientenes liv5

Nesetetthet og bortfall av lukt- og smaksans viser seg å være de mest plagsomme symptomer ved nasal polypose4

 

Referanse
 1. Larsen K. Allergy Asthma Proc 1996;17:243–9.
 2. Bachert C, et al. J Allergy Clin Immunol 2015;136:143140.
 3. American Academy of Allergy Asthma & Immunology ‘Development from nasal polyps to asthma: different disease courses’. Available at: https://www.aaaai.org/global/latest-research-summaries/New-Research-from-JACI-In-Practice/nasal-polyp-asthma. Accessed July 2020
 4. Fokkens WJ et al. Rhinol Suppl 2020; 58 (29): 1-481.
 5. Fokkens, W. J., Lund, V., Bachert, C. et al. (2019). EUFOREA consensus on biologics for CRSwNP with or without asthma. Allergy, 74(12), 2312-2319.
Rating: 
No votes yet
NO2201193032
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers