Time:       November 30th, 2022, at 16:00-17:00 CET
Venue:     Virtual event.
Lecturer: Liv Eidsmo, MD PhD, LEO Foundation Skin Immunology Research Center, Denmark

 

Novartis is pleased to invite you to a streamed lecture on Psoriatic Arthritis During this lecture you will explore why your role as a dermatologist is so important for PsA. About 40% of patients with plaque psoriasis will develop psoriatic arthritis (PsA).
When not treated in a timely manner, PsA may lead to permanent joint damage. Most cases of PsA manifest initially through a skin component (PsO), making the dermatologist a key player in the early diagnosis and facilitator of adequate treatment of PsA. Early intensive systemic treatment has shown to induce treatment-free remission periods, in other immune-mediated inflammatory diseases, such as rheumatoid arthritis.1,2 

 

Click here for registration 

 
  • Please register 28th November latest.
  • The meeting will be recorded.
  • Participation in the meeting is free of costs.
  • Link for participation will be sent to registrered participants before the event.
  • For questions regarding the meeting, please contact Tom Larsen at [email protected] or mobile +47 91 19 24 14.

 


Ref.: 1 Neil VPK, et al. Rheumatology (Oxford). 2004;43:906–14; 2 D'Haens G, et al. Lancet. 2008;371:660
 
Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet.
Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende
lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av
personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med
deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få
utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være
registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 2305 2000.
Documents: 
Invitation.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
16:00 - 16:05
Welcome
Joao Alves, Medical Lead Dermatology, Novartis
16:05 -16:40
PsA – early diagnosis, treatment, and clinical implications
Liv Eidsmo, LEO Foundation Skin Immunology Research Center
16:40 - 17:00
Q&A and closing remarks
All
Liv Eidsmo
A board-certified dermatologist in Sweden and Denmark, Professor of Translational Skin Immunology (SIC) and the Executive Director of the LEO Foundation Skin Immunology Research Center at the University of Copenhagen. Liv graduated from Karolinska Institute, Sweden. Following a postdoc in Frank Carbone's laboratory at Melbourne University in Australia, her first laboratory was established at the Center for Molecular Medicine (CMM) at Karolinska Institute in parallel to clinical training in dermatology at Karolinska University Hospital. Since 2021, Liv Eidsmo heads a second laboratory at SIC at University of Copenhagen. The research focuses on how T cells residing in the skin drive local recurrence of diseases such as psoriasis and vitiligo.
NO2210254853
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers