Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Ilaris skal gis subkutant. Det betyr at den injiseres gjennom en kort nål inn i fettvevet som ligger rett under huden.

Dersom du har urinsyregikt, vil behandlingen din følges opp av en lege med spesialistutdanning. Ilaris skal kun injiseres av helsepersonell.

Dersom du har CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF eller Stills sykdom (AOSD eller sJIA), kan du injisere deg selv med Ilaris etter tilstrekkelig opplæring, eller en omsorgsperson kan injisere for deg.

 

Instruksjoner for bruk av Ilaris injeksjonsvæske

 

Les gjennom hele denne instruksjonen før injisering

Det er viktig at du ikke forsøker å injisere deg selv før du har fått opplæring av helsepersonell.

Se også under punkt 3 i pakningsvedlegget,” Injisere Ilaris selv eller injisere en pasient med Ilaris”.

 

Nødvendige forberedelser

 • Finn et rent sted der du kan klargjøre og sette injeksjonen selv.
 • Vask hendene med såpe og vann, og tørk de deretter på et rent håndkle.
 • Etter at hetteglasset er tatt ut av kjøleskapet, sjekk utløpsdato på hetteglasset. Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og den ytre kartongen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • La hetteglasset stå uåpnet i 10 minutter for å få innholdet opp til romtemperatur. Ikke prøv å varme hetteglasset. La det varmes opp selv.
 • Bruk alltid nye, uåpnede nåler og sprøyter. Ikke berør nålene eller toppen på hetteglasset.

 

Samle det nødvendige utstyret

Inkludert i pakken

 • ett hetteglass med Ilaris injeksjonsvæske, oppløsning (oppbevares i kjøleskap)

Ikke inkludert i pakken

 • en 1,0 ml sprøyte
 • en nål (slik som 18G eller 21G × 2 tommer eller tilsvarende som er tilgjengelig på markedet) for å trekke opp oppløsningen fra hetteglasset (” tilbaketrekkingsnål”)
 • en 27G × 0,5 tommer (eller tilsvarende som er tilgjengelig på markedet) nål til injisering (”injeksjonsnål”)
 • spritservietter
 • rene, tørre bomullskompresser
 • ett plaster
 • en egnet avfallsbeholder til å kaste brukte nåler, sprøyter og hetteglass (beholder for spisse gjenstander)

 

Klargjøre injeksjonen

1. Ta av beskyttelseshetten fra Ilaris hetteglasset. Ikke rør proppen på hetteglasset. Vask gummiproppen på hetteglasset med en spritserviett.

 • Åpne pakningen som inneholder sprøyten og tilbaketrekkingsnålen.
 • Sett tilbaketrekningsnålen på sprøyten.
 • Ta av hetten på tilbaketrekkingsnålen.
 • Press tilbaketrekningsnålen ned i hetteglasset med Ilaris oppløsning gjennom midten av gummiproppen.

 

2. Vipp glasset for å være sikker på at riktig mengde kan trekkes opp i sprøyten.

NB: Mengden som er nødvendig avhenger av dosen som skal gis. Helsepersonell vil instruere deg i hva som er riktig dose for deg.

3. Trekk forsiktig sprøytestempelet opp til det riktige merket (mengden som skal gis basert på helsepersonells instruksjoner), så sprøyten fylles med Ilaris oppløsning. Dersom det er luftbobler i sprøyten, fjern luftboblene etter de instruksjonene du har fått av helsepersonell. Forsikre deg om at riktig mengde oppløsning er i sprøyten.

4. Fjern sprøyten og tilbaketrekningsnålen fra hetteglasset. (Det kan være oppløsning igjen i hetteglasset.) Sett plasthetten på tilbaketrekningsnålen som vist av helsepersonell eller apotek. Fjern tilbaketrekningsnålen fra sprøyten, og putt den i beholderen for spisse gjenstander.

5. Åpne papiret injeksjonsnålen ligger i, og fest nålen til sprøyten. Gå umiddelbart videre til å sette injeksjonen.

 

Sette injeksjonen

6. Velg et injeksjonssted på øvre del av låret, magen, overarmen eller baken. Bruk ikke et område med utslett eller ødelagt hud, eller et område som har blåmerker eller er klumpete. Ikke injiser i arrvev fordi dette kan gjøre at du ikke får all medisinen din. Ikke injiser i en vene.

7. Vask injeksjonsstedet med en ny spritserviett. La området tørke. Ta plasthetten av injeksjonsnålen.

8. Ta forsiktig tak i huden på injeksjonsstedet. Hold sprøyten i en 90 graders vinkel og press nålen rett ned helt inn i huden i en enkelt jevn bevegelse.

9. Hold nålen helt inne i huden mens du sakte presser stempelet på sprøyten ned til sprøyten er tom. Slipp huden og trekk nålen rett ut. Kast nålen og sprøyten i beholderen for spisse gjenstander uten å ta plasthetten på nålen eller ta av nålen.

 

Etter injeksjonen

10. Ikke gni på injeksjonsstedet. Hvis det begynner å blø, hold en ren, tørr bomullskompress over og press forsiktig i 1 til 2 minutter, eller til det stopper å blø. Sett deretter på plasteret.

11. Kast nåler og sprøyter på en sikker måte i beholderen for spisse gjenstander eller etter instruksjonene du har fått av helsepersonell eller apotek. Bruk aldri sprøyter eller kanyler flere ganger.

12. Kast hetteglass med Ilaris (hvis det er noe) etter instruksjonene du har fått av helsepersonell eller apotek. Ubrukt legemiddel eller avfall skal kastes i henhold til lokale krav. Bruk aldri oppløsning som er til overs.

Oppbevar beholderen for spisse gjenstander utilgjengelig for barn. Kast den etter instruksjonene du har fått av helsepersonell eller apotek.

For pakningsvedlegg og utskrifts vennlig versjon trykk her

 


 

Referanse
Ilaris pakningsvedlegg datert 28.09.2021
NO2211239782
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request