Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Ilaris® er indisert til behandling av følgende autoinflammatoriske sykdommer hos voksne, ungdom og barn fra 2 år og eldre.

 

Indikasjoner

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer

Ilaris® er indisert til behandling av cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS):

  • Muckle-Wells syndrom (MWS),
  • Systemisk multiinflammatorisk sykdom med neonatal-onset (NOMID) / kronisk infantil nevrologisk hud- og ledd syndrom (CINCA),
  • Alvorlige tilfeller av familiær autoinflammatorisk kuldesyndrom (FCAS) / familiær kulde urtikaria (FCU) med tegn og symptomer utover kuldeindusert urtikarielt hudutslett.

 

Tumornekrosefaktor reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS)

Ilaris® er indisert til behandling av tumornekrosefaktor (TNF) reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS).

 

Hyperimmunoglobulin D syndrom (HIDS)/mevalonatkinase defekt (MKD)

Ilaris® er indisert til behandling av hyperimmunoglobulin D syndrom (HIDS)/mevalonatkinase defekt (MKD).

 

Familiær middelhavsfeber (FMF)

Ilaris® er indisert til behandlig av familiær middelhavsfeber (FMF). Ilaris kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med kolkisin.

 

Stills sykdom

Ilaris® er indisert til behandling av aktiv Stills sykdom, inkludert Stills sykdom i voksen alder (AOSD) og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) hos pasienter fra 2 år og oppover hvor ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) og systemiske kortikosteroider ikke har gitt tilfredsstillende respons. Ilaris kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

 

Arthritis urica (urinsyregikt)

Ilaris® er indisert til symptomatisk behandling av voksne pasienter med hyppige anfall av arthritis urica (minst 3 anfall i løpet av de siste 12 månedene) hvor ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) og kolkisin er kontraindisert, ikke er tolerert eller ikke gir tilfredsstillende respons samt der hvor gjentatte kurer av kortikosterioder ikke er egnet.

 

Sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene.

Aktive, alvorlige infeksjoner

 

Advarsler og forsiktighetsregler

Infeksjoner: Ilaris er forbundet med en økt forekomst av alvorlige infeksjoner. Pasienter bør derfor monitoreres nøye med tanke på tegn og symptomer på infeksjoner under og etter behandling med Ilaris

 

Bivirkninger

De mest hyppige bivirkningene var infeksjoner, særlig øvre luftveisinfeksjoner (inkludert pneumoni, bronkitt, influensa, virusinfeksjon, sinusitt, rinitt, faryngitt, tonsillitt, nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon). Øreinfeksjoner, cellulitt, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, abdominalsmerter (øvre). Reaksjoner på injeksjonsstedet, artralgi, redusert kreatininclearance i nyrene, proteinuri, leukopeni

Lengre tids behandling hadde ingen betydning for type eller frekvensen av bivirkninger.

 


 

Referanse
Ilaris SPC Godkjent 12.05.2021
NO2211239782
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request