Virkestoff

Ilaris® er et humant monoklonalt anti-human interleukin-1 beta (IL-1 beta) antistoff av isotype IgG1/κ. Ilaris® binder med høy affinitet spesielt til human IL-1 beta og nøytraliserer den biologiske aktiviteten av human IL-1 beta ved å blokkere interaksjonen med IL-1 reseptorer. Ilaris® hindrer dermed IL-1 beta indusert genaktivering og produksjon av inflammatoriske mediatorer.

 

Indikasjoner

Ilaris® er indisert til behandling av følgende autoinflammatoriske periodiske febersyndromer hos voksne, ungdom og barn fra 2 år og eldre:

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS)

  • Alvorlige tilfeller av familiær autoinflammatorisk kuldesyndrom (FCAS) / familiær kulde urtikaria (FCU) med tegn og symptomer utover kuldeindusert urtikarielt hudutslett
  • Muckle-Wells syndrom (MWS),
  • Systemisk multiinflammatorisk sykdom med neonatal-onset (NOMID) / kronisk infantil nevrologisk hud- og ledd syndrom (CINCA),

Tumornekrosefaktor reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS)

Hyperimmunoglobulin D syndrom (HIDS)/mevalonatkinase defekt (MKD)

Familiær middelhavsfeber (FMF)

Stills sykdom; Stills sykdom i voksen alder (AOSD) og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) hos pasienter fra 2 år

Arthritis urica (urinsyregikt)

 

Dose og administrasjon

For CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF og Stills sykdom bør behandling igangsettes og følges opp av en spesialist med erfaring innen diagnostisering og behandling av den relevante indikasjonen.

For arthritis urica bør legen ha erfaring innen bruk av biologiske legemidler og Ilaris® bør administreres av helsepersonell.

 

Ilaris® gis som subkutan injeksjon og ett hetteglass inneholder 150 mg Ilaris® i 1 ml oppløsning.

Dosering varierer per indikasjon, se her

 


 

Referanse
Iaris EU Summary of Product Characteristics 09 Juli 2021
Rating: 
No votes yet
NO2110267330
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers