Doseringen av Xolair tilpasses individuelt ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE målt før oppstart av behandling. Injeksjonsintervaller er hver 4. eller hver 2. uke, avhengig av hvilken dose pasienten trenger.

Pasienter med utgangsnivå av IgE eller kg kroppsvekt utenfor grensene i doseringsskjemaet, bør ikke behandles med Xolair.

 

Den maksimalt anbefalte dosen er 600 mg omalizumab hver annen uke.

 

 

Referanser
  1. Xolair SPC pkt. 4.2  datert 25.10.2021
Rating: 
No votes yet
NO2203240115
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers