• Xolair® (omalizumab)
    Xolair er indisert som tilleggsbehandling av alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) med alvorlig vedvarende allergisk astma, og som ikke oppnår tilstrekkelig astmakontroll til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon.
Xolair er et anti-IgE legemiddel som hemmer den allergiske kaskadereaksjonen.
Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.
Her finner du en tabell som viser hvordan doseringen av Xolair innstilles ved hjelp av pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE.
Neste trinn mot større frihet. Nå har du mulighet til å la egnede pasienter selvadministrere Xolair.

Behandlingsområder

Allergisk astma er immunglobulin E-mediert astma, der luftveisobstruksjonen utløses av allergene i omgivelsene.
Det har som oftest ingen identifiserbar utløsende årsak. Sykdommen kan ha stor innvirkning på søvn og livskvalitet.
Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med alvorlig allergisk astma
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Her kan du enkelt bestille brosjyrer og annet materiell for helsepersonell og pasienter.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål.
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2202029534
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers