• Xolair® (omalizumab)
    Xolair er indisert som tilleggsbehandling av alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) med alvorlig vedvarende allergisk astma, og som ikke oppnår tilstrekkelig astmakontroll til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Her kan du enkelt bestille brosjyrer og annet materiell for helsepersonell og pasienter.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål.
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO1910749173
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers