*Disclaimer:

Propeller Sensor for Enerzair Breezhaler inhalatoren (heretter referert til som "Breezhaler sensor eller 'sensor'") og Propeller mobil-app (heretter referert til som 'app') eies av Propeller Health.

En sensor som kan kobles til inhalatoren innebærer en ny mulighet som kan støtte opp under god etterlevelse i astmabehandling, og gjennom dette forbedret astmakontroll.1 Gjennom en ordinær forskrivning kan pasienten få tilgang til en elektronisk sensor som kobles til BREEZHALER® inhalatoren, og derigjennom få hjelp til å etablere gode vaner for sin astmahåndtering.2,3 Sensoren kommuniserer med en tilhørende mobil-app ved hjelp av Bluetooth-teknologi.2

Mange pasienter med kroniske sykdommer tar ikke medisinene sine som forskrevet. Dette gjelder også for pasienter med astma. Studier har vist at et sted mellom 30-70% av alle astmapasienter har mangelfull etterlevelse av behandlingen sin.4 Mangelfull etterlevelse fører til dårligere utkomme av behandlingen og redusert astmakontroll.5

Det kan være mange årsaker til mangelfull etterlevelse, men blant årsaker som ofte nevnes, er ukorrekt inhalatorbruk og at pasienten glemmer å ta medisinen sin.5

“Smarte” inhalatorer kan bidra til bedret etterlevelse1,6**

Jevnlig kontroll og oppfølging av pasientenes inhalasjonsteknikk er en forutsetning for å sikre god etterlevelse i astmabehandling. I tillegg kan nye digitale løsninger, eller “smarte” inhalatorer, som sender dosepåminnelser og registrerer medikamentbruk (tid, dato og antall inhalasjoner), støtte opp under god etterlevelse og dermed bidra til et godt behandlingsresultat.1,6**

 

BREEZHALER® med SENSOR – et nytt verktøy som kan hjelpe dine pasienter til å etablere gode vaner for sin astmabehandling3,6** 

Sensoren har flere funksjoner som kan hjelpe astmapasienter med å bedre etterlevelsen av sin behandling:3,6**

 1. Inhalasjonsbekreftelse ­– Propeller sensoren registrerer automatisk når pasienten tar medisinen sin.
 2. Punktlige dosepåminnelser – pasienten kan stille inn ønsket tidspunkt for å få påminnelser om å ta medisinen sin. Påminnelsesvarslene kan være i form av lydalarm fra sensoren, push-varsel på telefonen og varsel i Propeller appen.
 3. Månedlige rapporter – månedlig oppsummering av inhalatorbruk er tilgjengelig i appen og per e-post. Rapporten kan deles med behandlende lege som støtte for terapeutiske beslutninger.
 4. Astmaprognose – et individuelt tilpasset “astmavarsel” basert på luftkvalitet, temperatur og værforhold på stedet pasienten befinner seg. (Forutsetter samtykke til deling av «Stedsangivelse» ved oppretting av brukerkonto i appen).
 5. Sporing av mistet inhalator – med “Finn min inhalator”-funksjonen kan pasienten finne igjen en forlagt inhalator.

 

SENSOR for BREEZHALER® er enkelt tilgjengelig

 • Tilgjengelig gjennom en ordinær forskrivning uten ekstra kostnad.2
 • Pasienten kobler enkelt sensoren til bunnen av BREEZHALER® inhalatoren.3
 • Semsoren kontrolleres ved hjelp av en mobil-app.3
 • Pasienten oppretter en personlig brukerkonto i appen og har fullt eierskap til sine egne persondata.3

 

Reseptpåfyll

Sensorbatteriet varer i 12 måneder. Pasienten vil derfor trenge å hente ut påfyll av inhalasjonsmedisin uten sensor flere ganger før sensoren skal skiftes ut. Propeller mobil-appen vil varsle pasienten når det er på tide å skifte til en ny sensor.3 Husk å planlegge forskrivning av tilstrekkelig mengde inhalasjonsmedisin uten sensor for å dekke pasientens behov gjennom sensorens levetid.  

Pasienter og helsepersonell kan kontakte Propeller kundesupport på følgende måter:

 

Oppdatert informasjon om feilsøking og brukerstøtte kan finnes på følgende nettside:

Home (propellerhealth.com)

 

HYPPIG STILTE SPØRSMÅL – Propeller SENSOR for ENERZAIR® BREEZHALER®

 

 

 1. Hva er inkludert i ENERZAIR® BREEZHALER® + SENSOR forpakningen og hvor finner jeg instruksjoner for installering og oppsett av SENSOR og mobil-app? 
 • ENERZAIR® BREEZHALER® + SENSOR forpakningen inneholder 30 dagers forbruk av inhalasjonsmedisinen (30 kapsler), 1 BREEZHALER® inhalator og 1 SENSOR for BREEZHALER®.

           Inkludert i esken med sensoren for BREEZHALER®, vil pasienten finne en oppstartsguide med instruksjonen om hvordan man finner og laster ned Propeller                     appen, og hvordan man kommer i gang med bruken av sensor og app.

 

 1. Vil sensoren virke hvis pasienten ikke er i nærheten av smart-telefonen sin?
 • Ja. Sensoren vil lagre data for inhalatorbruk selv om pasienten ikke er i nærheten av smart-telefonen sin. Når sensoren igjen kommer i nærheten av appen, vil sensoren sende dataene til appen, denne prosessen kalles en synkronisering
 • Sensoren synkroniserer automatisk med mobil-appen forutsatt at pasienten:
 • har Bluetooth-teknologien aktivert  (i telefonens innstillinger)
 • ikke stenger appen ved å sveipe opp på telefonen
 • oppbevarer inhalatoren med sensor i nærheten av smart-telefonen sin

 

 1. Hva skjer hvis batteriet slutter å virke før det er gått 12 måneder?
 • Hvis batteriet slutter å virke før den forventede levetiden på 12 måneder, bes pasienten ta kontakt med Propeller kundesupport som vil sørge for at en erstatningssensor blir sendt direkte til pasienten.

 

 1. Kan sensoren forskrives separat, i tilfelle en sensor går i stykker før neste ordinære forskrivning?
 • Nei. Sensoren kan ikke forskrives separat. Sensoren fås kun i forpakningen ENERZAIR® BREEZHALER® pluss SENSOR.
 • Hvis sensoren ikke virker bes pasienten ta kontakt med Propeller kundesupport. Hvis en ny sensor trengs, vil en erstatningssensor bli sendt direkte til pasienten uten omkostninger for pasienten.
 • Forsendelse av en ny sensor vil ta omtrent én uke. (Avhenging av hvilket land sensoren skal sendes til)
 • Propeller vil tilrettelegge for gratis retur av den ødelagte sensoren tilbake til Propeller.

 

 1. Hva skal gjøres når pasienten ved reseptuttak får en ny inhalator eller ny sensor?
 • Når pasienten får en ny inhalator, skal sensoren flyttes fra den gamle til den nye inhalatoren.  
 • Hvis pasienten har mistet eller ødelagt sensoren, kan pasienten kontakte Propeller kundesupport for å få tilsendt en erstatningssensor uten omkostninger. 
 • Når pasienten mottar en ny sensor, må den nye sensoren knyttes opp til pasientens brukerkonto i appen. Det er to alternative måter å gjøre dette på:
 • Alternativ 1: Åpne “Behandling”-knappen i appen, klikk på navnet på din forebyggende medisin, og klikk på «Legg til sensor +».  
 • Alternativ 2: Pasienten vil motta et push-varsel på telefonen når det er på tide å skifte sensor. Push-varselet leder til en trinn-for-trinn veiledning i appen, som forklarer hvordan man fjerner den gamle sensoren og kobler ny sensor til inhalatoren og app-brukerkontoen.

 

 1. Kan én sensor brukes av flere personer/med flere inhalatorer? Kan én sensor synkronisere med to smart-telefoner?
 • Nei. Sensoren kan kun brukes av én pasient, og er knyttet til én brukerkonto.  

 

 1. Vil en defekt sensor føre til et kvalitetsvarsel?
 • Alle klager på kvalitetsbrister (eller det som antas å være en kvalitesbrist) skal rettes til Propeller kundesupport. Propeller er ansvarlig for den videre håndteringen av klagen.  

 

 1. Hvem har tilgang til pasientens data?
 • Propeller’s Data Privacy Officer kontrollerer tilgangen til pasientdata. Ansatte i Propeller som trenger tilgang til dataene for å utføre arbeidsoppgavene sine, får tilgang til data i den utstrekning de trenger for å kunne utføre oppgavene sine.

 

 1. Hvordan kan pasienten slette data som er lagret om dem?
 • Pasienter kan be om å få sine data slettet ved å henvende seg per e-post til:

[email protected]. Propeller-teamet vil behandle henvendelsen i løpet av ca. 30 dager.

Referanser:

1. Larsson K, Kankaanranta H, Janson C et al. NPJ Prim Care Respir Med 2020;30(25): https://doi.org/10.1038/s41533-020-0182-2
2. ENERZAIR® BREEZHALER® Summary of Product Characteristics, avsnitt 4.2 og Del B Pakningsvedlegg avsnitt 3
3.Hurtigstartsguide for Propeller-sensor til Enerzair Breezhaler. PDF-versjon kan fås på forespørsel ved henvendelse på e-post: [email protected]
4. Lindsay JT, Heaney LG. Patient Prefer Adherence 2013;7:329–336.
 http://dx.doi.org/10.2147/PPA.S38208
5. George M, Bender B. Patient Prefer Adherence 2019;13:1325–1334. http://doi.org/10.2147/PPA.S209532
6. Van Sickle D, Barrett M, Humblet O, et al. Randomized, controlled study of the impact of a mobile health tool on asthma SABA use, control, and adherence. Eur Respir J. 2016; 48:PA1018**
 
*Propeller® Sensor for Breezhaler® inhalator og Propeller® mobil-appen er et CE-merket medisinsk utstyr som produseres og eies av Propeller Health®
 
** Denne studien på Propeller SENSOR* ble ikke gjort med Breezhaler® inhalator.

 

Disclaimer:
Propeller Health systemet er et CE-merket medisinsk utstyr. Reciprocal Labs Corporation, USA, er juridisk produsent av Propeller Health systemet. Resmed SAS er autorisert representant for den juridiske produsenten i den europeiske unionen (EU). Informasjon om korrekt og sikker bruk av utstyret, tiltenkt bruk og forsiktighetsregler finnes i bruksanvisningen. Vær vennlig å påse at den leses før bruk. Propeller sensor og app er kompatible for bruk med ENERZAIR® BREEZHALER®. For informasjon om ENERZAIR® BREEZHALER®, kontakt din lege. Novartis Europharm LTD, Irland, er markedsautorisasjonsholder for ENERZAIR® BREEZHALER® i den europeiske union (EU).
Rating: 
No votes yet
NO2205192963
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers