Til tross for behandling i henhold til gjeldende retningslinjer, er det mange pasienter med astma som har mer symptomer enn de burde.1 Enerzair® Breezhaler® er den første faste kombinasjonen av LABA/LAMA/ICS for behandling av voksne pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med vedlikeholdsbehandling med kombinasjon av en langtidsvirkende beta2‑agonist og høydose inhalert kortikosteroid, og som opplevde én eller flere astmaeksaserbasjoner det siste året.2

 

 

Enerzair® Breezhaler® inneholder:

LABA = langtidsvirkende beta2-agonist; indakaterol (IND) 150 μg

LAMA = langtidsvirkende antikolinergika; glykopyrronium (GLY) 50 μg

ICS = Inhalert kortikosteroid; mometasonfuroat (MF) 160 μg

 

 

 


 

Referanser
  1. Buhl R, Heaney LG, Loefroth E et al. Respiratory Medicine 2020;162: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2019.105859
  2. Enerzair® Breezhaler® SPC datert 12.11 2021.
Rating: 
No votes yet
NO2201172092
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers