Dette legemidlet er en kombinasjon av indakaterol, en langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist (LABA), og mometasonfuroat, et inhalert syntetisk kortikosteroid (ICS).

 

Indakaterol

Farmakologiske effekter av beta2-adrenoseptoragonister, inkludert indakaterol, tilskrives i hvert fall delvis økte nivåer av syklisk-3’, 5’-adenosinmonofosfat (syklisk AMP), som medfører relaksering av bronkienes glatte muskulatur.

Ved inhalasjon virker indakaterol lokalt i lungene som en bronkodilatator. Indakaterol er en partiell agonist på den humane beta2-adrenerge reseptoren med nanomolar potens. I isolerte bronkier fra mennesker har indakaterol en raskt innsettende effekt og virkning over lang tid.

Selv om beta2-adrenerge reseptorer er de dominerende adrenerge reseptorene i bronkienes glatte muskulatur og beta1-adrenerge reseptorer er de dominerende reseptorene i menneskehjertet, er det også beta2-adrenerge reseptorer i menneskehjertet. Disse utgjør 10-50 % av det totale antallet adrenerge reseptorer.1

 

Mometasonfuroat

Mometasonfuroat er et syntetisk kortikosteroid med høy affinitet for glukokortikoidreseptorer og lokale antiinflammatoriske egenskaper. In vitro hemmer mometasonfuroat frigjøring av leukotriener fra leukocytter hos allergiske pasienter. I cellekultur utviste mometasonfuroat høy potens av hemming av syntese og frigjøring av IL-1, IL-5, IL-6 og TNF-alfa. Det er også en potent hemmer av leukotrienproduksjon og av produksjonen av Th2-cytokinene IL-4 og IL-5 fra humane CD4+ T-celler.1

 


 
Referanser:
  1. Atectura® Breezhaler® SPC datert 10.10.2022
Rating: 
No votes yet
NO2202029624
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers