Indikasjon

Atectura® Breezhaler® er indisert som vedlikeholdsbehandling av astma hos voksne og ungdom fra 12 år og oppover som ikke er tilstrekkelig kontrollert med inhalerte kortikosteroider og inhalerte korttidsvirkende beta2-agonister.1

Atectura® Breezhaler® inneholder to virkestoffer, indakaterol og mometasonfuroat.1

Indakaterol tilhører en gruppe legemidler kalt bronkodilatatorer. Det får musklene rundt de små luftveiene i lungene til å slappe av. Dette hjelper til med å åpne luftveiene og gjør det dermed lettere å få luft inn i og ut av lungene. Når det tas regelmessig, hjelper det til med å holde de små luftveiene åpne.

Mometasonfuroat tilhører en gruppe legemidler kalt kortikosteroider (eller steroider). Kortikosteroider reduserer hevelse og irritasjon (betennelse) i de små luftveiene i lungene og forbedrer dermed gradvis pusteproblemer. Kortikosteroider hjelper også til å forebygge astmaanfall.

 

Atectura® Breezhaler® finnes i tre styrker1:

 1. Atectura® Breezhaler® 125 mikrogram/62,5 mikrogram

Hver kapsel inneholder 173 mikrogram indakaterolacetat (tilsvarende 150 mikrogram indakaterol) og 80 mikrogram mometasonfuroat. Den avgitte dosen (dosen som forlater munnstykket på inhalatoren) tilsvarer 125 mikrogram indakaterol og 62,5 mikrogram mometasonfuroat.

 

 1. Atectura® Breezhaler® 125 mikrogram/127,5 mikrogram

Hver kapsel inneholder 173 mikrogram indakaterolacetat (tilsvarende 150 mikrogram indakaterol) og 160 mikrogram mometasonfuroat. Den avgitte dosen (dosen som forlater munnstykket på inhalatoren) tilsvarer 125 mikrogram indakaterol og 127,5 mikrogram mometasonfuroat.

 

 1. Atectura® Breezhaler® 125 mikrogram/260 mikrogram

Hver kapsel inneholder 173 mikrogram indakaterolacetat (tilsvarende 150 mikrogram indakaterol) og 320 mikrogram mometasonfuroat. Den avgitte dosen (dosen som forlater munnstykket på inhalatoren) tilsvarer 125 mikrogram indakaterol og 260 mikrogram mometasonfuroat.

 

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.1

 

Advarsler og forsiktighetsregler1

Dette legemidlet skal ikke brukes til å behandle akutte astmasymptomer, inkludert akutte episoder med bronkospasme, hvor en korttidsvirkende bronkodilatator er nødvendig. Økt bruk av korttidsvirkende bronkodilatatorer for å lette symptomer indikerer forverring av kontroll, og pasienten bør vurderes av lege.

Pasienter skal ikke avbryte behandling uten overvåkning av lege, siden symptomer kan komme tilbake etter seponering. Det anbefales at behandling med dette legemidlet ikke avbrytes brått. Dersom pasienter opplever at behandlingen har utilstrekkelig effekt, bør de fortsette behandlingen, men de må oppsøke medisinsk hjelp.

Økt bruk av bronkodilatatorer for symptomlindring indikerer en forverring av underliggende sykdom og gjør en revurdering av behandlingen berettiget. Plutselig og progressiv forverring av astmasymptomer er potensielt livstruende, og pasienten bør umiddelbart få en medisinsk vurdering.

 

For fullstendig oversikt over advarsler og forsiktighetsregler, les om Atectura® Breezhaler® på felleskatalogen her

 

Bivirkninger1

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

 

Noen bivirkninger kan være alvorlige

Slutt å bruke Atectura® Breezhaler® og få medisinsk hjelp umiddelbart dersom du har noe av følgende:

Svært vanlige: Kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer: Astmaeksaserbasjon, nasofaryngitt.

Vanlige: Kan forekomme hos ≥ 1/100 til < 1/10 personer: Øvre luftveisinfeksjon, hodepine, overfølsomhet, orofaryngeal smerte, dysfoni, muskel- og skjelettsmerter.

Mindre vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer: Opphovning av hovedsakelig tunge, lepper, ansikt eller svelg (mulige tegn på angioødem).

Andre bivirkninger: Andre bivirkninger inkluderer følgende listet opp nedenfor. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom disse bivirkningene blir alvorlige.

Svært vanlige: kan forekomme hos over 1 av 10 personer.

 • sår hals
 • rennende nese
 • plutselige vansker med å puste og en følelse av tetthet i brystet, sammen med pipende pust eller hoste

Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer.

 • forandret stemme (heshet)
 • tett nese
 • nysing, hoste
 • hodepine
 • smerter i muskler, bein eller ledd (tegn på muskel-skjelettsmerter)

Mindre vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer.

 • hurtig hjerterytme
 • trøske (tegn på candida-infeksjon i munnen)
 • høyt blodsukkernivå
 • muskelspasmer
 • hudkløe
 • utslett
 • tilsløring av øyelinsen (tegn på grå stær)
 • tåkesyn

 


 
Referanser
 1. Atectura® Breezhaler® SPC datert 10.10.2022
Rating: 
Average: 1 (1 vote)
NO2205182012
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers