LIS anbefalinger for føflekkreft med spredning, 01.04.2020-31.03.2021

 

Hudkreft

Føflekkreft med spredning

 

BRAF-positiv monoterapi

 

BRAF-positiv kombinasjonsterapi

 

BRAF-positiv adjuvant behandling

 

Immunterapi monoterapi

 

 

Immunterapi adjuvant

 

Immunterapi kombinasjonsbehandling

Klikk her for ytterligere informasjon om anbudene

 

Referanser
Sykehusinnkjøp, Avtaler og anbefalinger. Sykehusinnkjop.no...  Lest 14.04.2020
NO2004150345
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers