Piqray ble godkjent av beslutningsforum den 23. mai 2022, og kan tas i bruk i kombinasjon med fulvestrant til behandling av postmenopausale kvinner, samt menn, med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft med en PIK3CA-mutasjon etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi. I denne filmen får du nyttig informasjon om effekt og sikkerhet ved oppstart og bruk av Piqray. 

Piqray SPC (24.03.2022) Avsnitt 4.1

Rating: 
No votes yet
NO2206286529
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers