Beovu® er et anti-VEGF (vaskulær endotelial vekstfaktor) legemiddel som hemmer VEGF-A.1-2

Beovu® er tilgjengelig i 120 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte.3

 

Virkningsmekanisme3

Beovu® inneholder virkestoffet brolucizumab.

Brolucizumab (molekylvekt på ~ 26 kDa) er et humanisert monoklonalt enkeltkjedet Fv (scFv)-antistoffragment som blir produsert i Escherichia coli-celler ved bruk av rekombinant DNA-teknologi.2

Økt signalering via signalveien til vaskulær endotelial vekstfaktor A (VEGF‑A) er forbundet med patologisk okulær angiogenese og netthinneødem. Brolucizumab bindes med høy affinitet til VEGF‑A-isoformer (f.eks. VEGF110, VEGF121 og VEGF165) og hindrer derved binding av VEGF‑A til reseptorene VEGFR‑1 og VEGFR‑2. Ved å hemme VEGF‑A-binding undertrykker brolucizumab proliferasjonen av endotelceller og reduserer derved patologisk neovaskularisering og vaskulær permeabilitet.2

Beovu® administreres som intravitreal injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.4

 

Dosering4

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 19,8 mg brolucizumab i 0,165 ml oppløsning. Dette er en tilstrekkelig mengde til å gi en enkeltdose på 0,05 ml oppløsning som inneholder 6 mg brolucizumab.4-2

Anbefalt dose er 6 mg brolucizumab (0,05 ml oppløsning), og dette administreres ved intravitreal injeksjon hver 4. uke (månedlig) for de første 3 dosene.4

 

 


 

Referanser 
  1. Beovu SPC pkt.. 2. Godkjent dato: 18.11.2021
  2. Beovu SPC pkt. 5.1. Godkjent dato: 18.11.2021
  3. Beovu SPC pkt. 1. Godkjent dato: 18.11.2021
  4. Beovu SPC pkt. 4.2. Godkjent dato: 18.11.2021
Rating: 
No votes yet
NO2201108878
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers