Vanligste bivirkninger (SPC pkt. 4.8)1

Influensa, Sinusitt, Herpes virus-infeksjon (helvetesild eller herpes zoster), bronkitt, hoste, basalcellekarsinom, lymfopeni, leukopeni, depresjon, hodepine, bradykardi, hypertensjon, feber og svakhet i tidlig stadium av infeksjon, etterfulgt av nummenhet, kløe eller røde flekker med sterke smerter, langsomme hjerteslag (bradykardi), uregelmessige hjerteslag, ryggsmerter, diarè.

 

Kontraindikasjoner (SPC pkt. 4.3)1

  • Pasienter med økt risiko for opportunistiske infeksjoner, inkludert pasienter med unormalt immunforsvar (inkludert de som får immunsuppressiv behandling eller de med nedsatt immunforsvar på grunn av tidligere behandling).
  •  Alvorlige aktive infeksjoner, aktive kroniske infeksjoner (hepatitt, tuberkulose).
  • Aktive maligniteter.
  • Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C).
  • Pasienter som i de foregående 6 månedene har hatt hjerteinfarkt, ustabil angina pectoris, hjerneslag/transitorisk iskemisk anfall (TIA), dekompensert hjertesvikt (krever inneliggende pasientbehandling) eller New York Heart Association (NYHA) klasse III/IV hjertesvikt (se pkt. 4.4).
  • Pasienter med alvorlige hjertearytmier som krever antiarytmisk behandling med klasse Ia eller klasse III antiarytmiske legemidler (se pkt. 4.4).
  • Pasienter med andregrads Mobitz type II atrioventrikulær (AV)-blokk eller tredje-grads AV-blokk eller syk sinus syndrom, hvis de ikke har pacemaker (se pkt. 4.4).
  • Pasienter med QTc-intervall ≥ 500 msek (se pkt. 4.4).
  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
  • Under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.

 


 

Referanser
1. Gilenya® SPC 07.01.2021  , pkt. 4.3 
 
Rating: 
No votes yet
NO2008052500
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers