Ritalin (metylfenidathydroklorid), (Rx,F), kapsel med modifisert frisetting og tablett, er et psykostimulerende middel  mot ADHD. Indikasjon barn/ungdom: Ritalin er indisert som en del av det totale behandlingsprogrammet for ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) for barn over 6 år, når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Behandlingen skal foregå under oppsyn av spesialist på atferdsforstyrrelser hos barn. Indikasjon voksne: Langtidsvirkende Ritalin kapsler er indisert for behandling av ADHD hos voksne som en del av det totale behandlingsprogrammet.
Behandlingen skal foregå under oppsyn av en spesialist på atferdsforstyrrelser, som f.eks. psykiater og rettspsykiater. Kontraindikasjon: glaukom, feokromocytom, hypertyroidisme eller tyreotoksikose, eksisterende kardiovaskulære eller cerebrovaskulære sykdommer, alvorlig depresjon, anorexia nervosa/anorektiske forstyrrelser, selvmordstendenser, psykotiske symptomer, alvorlige humørsvingninger, mani, schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsforstyrrelse, diagnose på eller anamnese av alvorlige (type 1), bipolare (affektive) forstyrrelser (som ikke er godt kontrollerte), behandling med MAO-hemmere, overfølsomhet mot metylfenidat eller mot et hjelpestoff. Graviditet og amming: Metylfenidat anbefales ikke under graviditet dersom det ikke er fattet en klinisk beslutning om at en utsettelse av behandlingen kan utgjøre en større risiko for graviditeten. En beslutning må tas hvorvidt man skal avbryte ammingen eller avbryte/avstå fra behandling med metylfenidat med hensyn til fordelen av amming for barnet og fordelen av behandling for kvinnen. Pakninger: Ritalin kapsel fås i styrkene 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg i pakninger med 30 kapsler. Ritalin tablett 10 mg for barn/ungdom fås i pakninger med 30 og 100 tabletter. Refusjonsordning og pris: Alle pakninger med Ritalin inngår i blåreseptordningen= F. For aktuelle priser se Felleskatalogen. Preparatomtalen er oppdatert: Ritalin tablett 10 mg, godkjent for barn over 6 år. 201901-18. Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg, godkjent for barn over 6 års og voksne, 2019-01-18. For mer informasjon se Felleskatalogen. Selskap: Dette er et legemiddel fra Novartis, www.novartis.no.

NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers