Vanligste bivirkninger (SPC pkt. 4.8)1

De vanligste bivirkningene (forekomst ≥ 10 %) med dosen på 0,5 mg var hodepine (24,5 %), forhøyede leverenzymer (15,2 %), diaré (12,6 %), hoste (12,3 %), influensa (11,4 %), sinusitt (10,9 %) og ryggsmerter (10,0 %).

Andre vanlige bivirkninger (forekomst ≥ 1% til <10%) sett i de kliniske studiene var: herpesvirusinfeksjoner, bronkitt, tinea versicolor, basalcellekarsinom,  lymfopeni, leukopeni, depresjon, svimmelhet, migrene, tåkesyn, bradykardi, atrioventrikulær blokk, hypertensjon, dyspne, eksem, hårtap, kløe, myalgi, artralgi, asteni, og økte triglyserider i blodet.

Andre vanlige bivirkninger fra litteratur og spontanrapportering: Vekttap

 

Kontraindikasjoner (SPC pkt. 4.3)2

 • Immunsviktsyndrom
 • Pasienter med økt risiko for opportunistiske infeksjoner, inkludert pasienter med unormalt immunforsvar (inkludert de som får immunsuppressiv behandling eller de med nedsatt immunforsvar på grunn av tidligere behandling).
 •  Alvorlige aktive infeksjoner, aktive kroniske infeksjoner (hepatitt, tuberkulose).
 • Aktive maligniteter.
 • Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C).
 • Pasienter som i de foregående 6 månedene har hatt hjerteinfarkt, ustabil angina pectoris, hjerneslag/transitorisk iskemisk anfall (TIA), dekompensert hjertesvikt (krever inneliggende pasientbehandling) eller New York Heart Association (NYHA) klasse III/IV hjertesvikt.
 • Pasienter med alvorlige hjertearytmier som krever antiarytmisk behandling med klasse Ia eller klasse III antiarytmiske legemidler.
 • Pasienter med andregrads Mobitz type II atrioventrikulær (AV)-blokk eller tredje-grads AV-blokk eller syk sinus syndrom, hvis de ikke har pacemaker.
 • Pasienter med QTc-intervall ≥ 500 msek.
 • Under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.
 • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene til Gilenya.

 


 

Referanser

1. Statens legemiddelverk. Fingolimod (Gilenya)  preparatomtale (SmPC) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; . Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=2f420df4-ff53-4e0a-a320-aa9ef7465e04&searchquery=Gilenya&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0

 
Rating: 
No votes yet
NO2211239922
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers