Omtrent 2-3% av verdens befolkning har MS, og ca. 3-5% av disse er barn. Pediatrisk MS blir oftest diagnostisert i ungdomstiden. Sammenlignet med voksne har barn og ungdom med MS 2-3 ganger så mange attakker.

De som har pediatrisk MS går over til sekundær progressiv MS gjennomsnittlig 10 år tidligere enn de som blir diagnostisert som voksne.

Gilenya® har på bakgrunn av resultater fra PARADIGMS-studien nå også indikasjon for barn fra 10 år og oppover med attakkvis-MS (relapserende remitterende multippel sklerose; RRMS).

PARADIGMS-studien var en dobbelblindet, dobbel-"dummy", aktivkontrollert studie med fleksibel varighet opptil 24 måneder, og inkluderte 215 pasienter i 10 til < 18 års alder (n=107 på fingolimod, 108 på interferon beta-1a 30 mg ved intramuskulær injeksjon én gang ukentlig).1

 

De vanligste bivirkningene i studien var hodepine, øvre luftveisinfeksjon, feber og leukopeni.

Bivirkninger, unntatt attakker ved multippel sklerose, forekom hos 88,8 % av pasientene som fikk fingolimod og 95,3 % av de som fikk interferon beta-1a.

Alvorlige bivirkninger forekom hos 18 pasienter (16,8 %) i fingolimod-gruppen og inkluderte infeksjon (hos 4 pasienter) og leukopeni (hos 2 pasienter). Seks pasienter i fingolimod-gruppen hadde krampeanfall mot 1 i interferon beta-1a gruppen.

Alvorlige bivirkninger forekom hos 7 pasienter (6,5 %) i interferon beta-1a-gruppen og inkluderte infeksjon (hos 2 pasienter) og supraventrikulær takykardi (hos 1 pasient).

Konklusjonen var at i PARADIGMS-studien1 på barn mellom 10 og 17 år viste Gilenya® en reduksjon av attakker (primære endepunkt) med 82% sammenlignet med interferon beta-1a [justerte årlige attakkraten var 0,12 med fingolimod og 0,67 med interferon beta-1a (absolutt forskjell, 0,55 tilbakefall; relativ forskjell, 82 %; P<0,001)].1

 

 

 

 

 
Referanser 
  1. Chitnis T, Arnold DL, Banwell B et al. Trial of Fingolimod versus Interferon Beta-1a in Pediatric Multiple Sclerosis. The New England journal of medicine. 2018;379(11):1017-27. Epub 2018/09/13. doi: 10.1056/NEJMoa1800149.

 

Rating: 
No votes yet
NO2211239922
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers