Gilenya® er indisert som sykdomsmodifiserende monoterapi ved svært aktiv relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) til de følgende gruppene av voksne pasienter og pediatriske pasienter fra 10 års alder og over:

  • pasienter med svært aktiv sykdom til tross for fullstendig og adekvat behandling med minst ett sykdomsmodifiserende legemiddel (for unntak og informasjon om utvaskingsperioder, se pkt. 4.4 og 5.1

eller

  • pasienter med raskt utviklende alvorlig relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS), definert ved 2 eller flere funksjonsnedsettende anfall i løpet av ett år, og med 1 eller flere gadoliniumforsterkende lesjoner påvist ved MR av hjernen eller en signifikant økning i T2 lesjonmengden sammenlignet med tidligere MR av nyere dato

 

Litt historie

Fingolimod (også kalt FTY720) er utviklet fra myriocin (også kjent som antibiotikum ISP-1), en immundempende metabolitt fra soppen Isaria sinclairii. Denne soppen er brukt i tradisjonell kinesisk og tibetansk medisin i århundrer. På grunn av de kraftige immundempende egenskapene til myriocin, så har soppen blitt brukt til behandling av ulike sykdommer. Fingolimod ble godkjent i 2011 av Det Europeiske Legemiddelbyrå (EMA) til behandling av voksne pasienter med attakkvis MS (RRMS), og i 2018 for barn og ungdom (10-18 år). Fingolimod var det første orale sykdomsmodifiserende behandlingen av attakkvis MS for både barn og voksne.2

 


 
Referanser 
  1. Statens legemiddelverk. Fingolimod (Gilenya) – preparatomtale (SmPC) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 07.01.2021 . Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=2f420df4-ff53-4e0a-a320-aa9ef7465e04&searchquery=Gilenya&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
  2. Chiba K, Adachi K. Discovery of fingolimod, the sphingosine 1-phosphate receptor modulator and its application for the therapy of multiple sclerosis. Future Med Chem. 2012 Apr;4(6):771-81. doi: 10.4155/fmc.12.25. PMID: 22530640.
Rating: 
No votes yet
NO2110052886
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers