• Aimovig® (erenumab)
    Det første CGRP-legemiddelet er nå tilgjengelig for norske migrenepasienter. Her kan du lese om Aimovig, som er det første legemiddelet av sitt slag spesifikt utviklet for migreneprofylakse.
Aimovig forebygger migreneanfall ved å blokkere reseptoren for CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide).
Her finner du refusjonskriteriene for Aimovig og hvordan man går frem for å søke om refusjon.
Les mer om Aimovig på Felleskatalogen.
Migrene er en nevrologisk tilstand som påvirker nervesystemet.
På denne siden vil du finne materiell som kan hjelpe i migrenebehandlingen, som hodepinedagbøker, artikler og informasjonsmateriell.
Vil du vite mer om migrene og Aimovig? Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Novartis’ avdeling for medisinsk informasjon hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om noen av legemidlene våre.
NO1910743702
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers