• Aimovig® (erenumab)
    Det første CGRP-legemiddelet er nå tilgjengelig for norske migrenepasienter. Her kan du lese om Aimovig, som er det første legemiddelet av sitt slag spesifikt utviklet for migreneprofylakse.
Aimovig forebygger migreneanfall ved å blokkere reseptoren for CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide).
Her finner du refusjonskriteriene for Aimovig og hvordan man går frem for å søke om refusjon.
Les mer om Aimovig på Felleskatalogen.
Migrene er en nevrologisk tilstand som påvirker nervesystemet.
På denne siden vil du finne materiell som kan hjelpe i migrenebehandlingen, som hodepinedagbøker, artikler og informasjonsmateriell.
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
NO1910743702
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers