• Top_Banner_ADHD
    ADHD
    ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder. Det innebærer uttalte problemer knyttet til hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet.
Her kan du blant annet lese mer om typiske symptomer ved ADHD.
Her samler vi verktøy du kan bruke i møte med pasienter.
Her finner du informasjon om Novartis legemiddel Ritalin® (metylfenidathydroklorid).
Bestill eller last ned materiell til deg og din pasient.
Book et informasjonsmøte med oss.
Novartis sin avdeling for medisinsk informasjon hjelper gjerne til om du har spørsmål om en av våre legemidler.
NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers