Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF mindre eller lik 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet både med en betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB)

Vilkår:

Ingen

 

               

Referanse
Statens legemiddelverk. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 2021 [hentet 02.12.2021]. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=entresto&f=HAN;Mtl;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par&pane=0

 

Rating: 
No votes yet
NO2112034036
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers