Nå er endelig ESC heart failure guidelines 2021 publisert. Her er nøkkelendringene for deg som behandler pasienter med HFrEF:

 

 • Entresto er løftet opp til 1. linjebehandling til HFrEF pasienter i en ny og forenklet behandlingsalgoritmen, sammenlignet med ESC heart failure guidelines 2016.  Bakgrunnen for endringen er PARADIGME-HF studien som viser at Entresto signifikant reduserer kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser sammenlignet med Enalapril.
 • Behandlingsalogritmen anbefaler 4 medikamentgrupper inn så raskt og sikkert som mulig. Medikamentgruppene er:

 

 • ACE-I/ARNI
 • Beta-Blokker
 • MRA
 • SGLT2

 

 

 • Retningslinjene anbefaler en rask oppfølging, innen 2 uker etter en utskrivelse, for å sikre opptitrering av evidensbasert medikamentell behandling.

 


 

Referanser:
 1. ENTRESTO SPC 02.09.2021, pkt. 4.1 Indikasjoner
 2. McMurray, J. J., Packer, M., Desai, A. S., et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin‐converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM‐HF). European journal of heart failure, 2013, 15.9: 1062-1073.
 3. McMurray, J. J., Packer, M., Desai, A. S.,  et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. New England Journal of Medicine, 2014, 371.11: 993-1004
 4. Velazquez, E. J., Morrow, D. A., DeVore, A. D. et al.Angiotensin–neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. N Engl J Med 2019; 380:539-548
  DOI: 10.1056/NEJMoa1812851
 5. Wachter, R., Senni, M., Belohlavek, J., et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge:  primary results of the randomised TRANSITION study. European journal of heart failure, 2019. https://doi.org/10.1002/ejhf.1498
 6. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128.  https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

 

Rating: 
No votes yet
NO2109095566
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers