Virkningsmekanismen til Entresto®

Entresto er en angiotensin-reseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og sakubitril. Sakubitril blokkerer nedbrytingen av natriuretiske peptider, og valsartan tilhører gruppen angiotensinreseptorblokkere (ARB).

 

 

  • Virkestoffet valsartan er en angiotensinreseptorblokker (ARB), som hemmer angiotensin-ll type-1 reseptoren i RAAS-systemet (renin-angiotensin-aldosteron-systemet), noe som blant annet fører til vasodilatasjon, nedsatt reopptak av natrium og redusert frisetting av aldosteron. 
  • Virkestoffet sakubitril er et prodrug som omdannes til den aktive metabolitten sakubitrilat som hemmer neprilysin og fører til økt mengde natriuretiske peptider i blodsirkulasjonen. De natriuretiske peptidene bidrar til økt diurese, noe som reduserer belastningen på hjertet. De reduserer også blodtrykket og motvirker mekanismene for fibrosedannelse i hjertet. Siden neprilysinhemmere også kan redusere nedbrytningen av angiotensin II, må neprilysinhemming kombineres med en RAAS-blokade som er valsartan-komponenten i Entresto.

Les mer om oppstart og dosering av ENTRESTO →

 


Referanser
  1. ENTRESTO SPC 02.09.2021, pkt 5.1 Farmakodynamiske egenskaper
     
Rating: 
No votes yet
NO2110299971
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers