• Rydapt® (midostaurin)
    For behandling av voksne nylig diagnostiserte akutt myelogen leukemi-pasienter med FLT3-mutasjon i kombinasjon med standard kjemoterapi som induksjons- og konsolideringsbehandling, etterfulgt av monoterapi med midostaurin som vedlikeholdsbehandling for pasienter i komplett remisjon. Som monoterapi til behandling av voksne med avansert systemisk mastocytose.
Les mer om Rydapt® her.
Et initiativ fra Novartis for å fremme oppdatert og nyttig kunnskap innenfor onkologi.
Les mer om Rydapt på Felleskatalogen
Bestill eller last ned informasjonsmateriell til deg og pasienten.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer om Hematologi direkte til din e-post.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2002242632
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers