• Rydapt® (midostaurin)
    For behandling av voksne nylig diagnostiserte akutt myelogen leukemi-pasienter med FLT3-mutasjon i kombinasjon med standard kjemoterapi som induksjons- og konsolideringsbehandling, etterfulgt av monoterapi med midostaurin som vedlikeholdsbehandling for pasienter i komplett remisjon. Som monoterapi til behandling av voksne med avansert systemisk mastocytose.
Les mer om Rydapt® her.
Beslutningsforum godkjente 21.10.2019 Rydapt® for behandling av akutt myelogen leukemi (AML) og avansert systemisk mastocytose (SM).
Les mer om Rydapt på Felleskatalogen
Bestill eller last ned informasjonsmateriell til deg og pasienten.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
NO2002242632
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers