Ifølge internasjonale retningslinjer anbefales Xolair ved behandling av kronisk spontan urtikaria når antihistamin ikke har tilfredsstillende effekt. Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.

Indikasjon for Xolair (omalizumab)  
Xolair er indisert som tilleggsbehandling ved behandling av kronisk spontan urtikaria hos voksne og ungdommer (fra 12 års alder) som har utilfredsstillende effekt av antihistamin H1-behandling.1 

 

Slik administreres Xolair 

 • Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.1 
 • Anbefalt dose er 300 mg (2 x 150 mg) hver fjerde uke.
 • Det anbefales at forskrivende lege regelmessig revurderer behovet for fortsatt behandling. 
 • Erfaring fra kliniske studier med langtidsbehandling over 6 måneder er begrenset ved denne indikasjonen. 

  

Instruksjonsfilm 

Lær hvordan du som helsepersonell administrerer Xolair fra ferdigfylt sprøyte. Videoen finnes også på felleskatalogen.no  

 

Veldokumentert sikkerhetsprofil ved alvorlig allergisk astma og kronisk spontan urtikaria

 • Sikkerheten er vurdert hos over 15 600 pasienter som er behandlet med Xolair i kliniske studier. 
 • Erfaringen med Xolair er basert på over 560 000 pasientår globalt. 
 • De vanligste bivirkningene i sammenslåtte data fra studiene der det ble gitt 300 mg omalizumab, var sinusitt hos 20 personer (4,9 %), hodepine hos 25 personer (6,1 %), leddsmerter (artralgi) hos 12 personer (2,9 %), reaksjoner på injeksjonsstedet hos 11 personer (2,7 %) og infeksjon i øvre luftveier hos 19 personer (5,7 %). For fullstendig informasjon, se felleskatalogen.no 

 

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. 

 

Advarsler og forsiktighetsregler

Allergiske reaksjoner: Anafylaktiske reaksjoner forekom sjeldent i kliniske studier. Ved et kumulativt søk i sikkerhetsdatabasen ble det funnet 898 tilfeller av anafylaksi som var rapportert etter markedsføring av legemidlet. Basert på 566 923 pasientår tilsvarer dette en rapporteringsfrekvens på cirka 0,20%.1 Les mer om Xolair på felleskatalogen.no 

 

Ny hjemmeadministrering 

Nå er det også mulig for pasienten å selvadministrere Xolair hjemme.

Les mer om hjemmeadministrering av Xolair her 

 

Sikkerhetsinformasjon 

Xolair er brukt i over 560 000 pasientår globalt. Xolair har en veldokumentert sikkerhetsprofil ved alvorlig allergisk astma og kronisk spontan urtikaria1 

 • I kliniske studier hos voksne og ungdom, 12 år og eldre, var hodepine og reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert smerte ved injeksjonsstedet, hevelse, erytem og kløe de mest vanlige rapporterte bivirkningene. I kliniske studier hos barn fra 6 til <12 år var hodepine, pyreksi samt smerter i øvre del av magen de mest vanlige rapporterte bivirkningene. De fleste av disse bivirkningene var av mild eller moderat alvorlighetsgrad.1 
 • Behandling med Xolair skal igangsettes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av kronisk spontan urtikaria.1 
 • Anbefalt dose er 300 mg som subkutan injeksjon med ferdigfylt sprøyte hver fjerde uke.1  

 

Les mer om Xolair på felleskatalogen.no 

  

Referanser 
 1. Xolair SPC kap 1, 2, 4. Godkjent dato: 14.06.19 
 2. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report. Allergy 2011;66:317–330. 
 3. Weller K, Viehmann K, Bräutigam M et al. Management of chronic spontaneous urticaria in real life--in accordance with the guidelines? A cross-sectional physician-based survey study J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:43-50. 
 4. Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update’. 2018 May;73(5):1145–1146. https://doi.org/10.1111/all.13414. 
Rating: 
Average: 3 (1 vote)
NO2112076272
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers