Nå er det også mulig for pasienten å selvadministrere Xolair hjemme.


 

For hvilke pasienter? 

Hjemmeadministrering er for pasienter som er vurdert å være egnet til hjemmeadministrering, som har fått opplæring i injeksjonsteknikk og hvordan gjenkjenne alvorlige reaksjoner og som ikke har anafylaksi i sykehistorikken.1  

 

Shape Introduksjon til hjemmeadministrering

1. De tre første dosene sammen med helsepersonell 
2. Opplæring på klinikk – hjemmeadministrering 
3. Kjenn igjen alvorlige allergiske reaksjoner 

Pasientene tilbys pasientstøtte ved hjemmeadministrering. Video med instruksjoner for administrering av Xolair finnes på felleskatalogen.no 

 

Studier av hjemmeadministrering viser fortsatt god kontroll.2-4 

• De tre første dosene på klinikken.
• Oppfølgingsmøte på klinikken.1 (16 uker) 
• Oppfølgingsmøte på klinikken.1 (hver 3. til 6. måned)  

 

Sikkerhetsinformasjon 

Xolair er brukt i over 560 000 pasientår globalt. Xolair har en veldokumentert sikkerhetsprofil ved alvorlig allergisk astma og kronisk spontan urtikaria.1 

  • I kliniske studier hos voksne og ungdom, 12 år og eldre, var hodepine og reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert smerte ved injeksjonsstedet, hevelse, erytem og kløe de mest vanlige rapporterte bivirkningene. I kliniske studier hos barn fra 6 til <12 år var hodepine, pyreksi samt smerter i øvre del av magen de mest vanlige rapporterte bivirkningene. De fleste av disse bivirkningene var av mild eller moderat alvorlighetsgrad.1 
  • Behandling med Xolair skal igangsettes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av kronisk spontan urtikaria.1 
  • Anbefalt dose er 300 mg som subkutan injeksjon med ferdigfylt sprøyte hver fjerde uke.1  

 

Les mer om Xolair på felleskatalogen.no 

  

 

Referanser 
  1. Xolair SPC kap 1, 2, 4. Godkjent dato: 25.10.2021
  2. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al 2011. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report. Allergy 2011; 66: 317–330. 
  3. Weller K, Viehmann K, Bräutigam M,et al. 2013. Management of chronic spontaneous urticaria in real life--in accordance with the guidelines? A cross-sectional physician-based survey study J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:43-50. 
  4. Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al 2018. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update’. 2018 May;73(5):1145–1146. https://doi.org/10.1111/all.13414. 
Rating: 
No votes yet
NO2112076272
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers