Oppdaterte retningslinjer fra GINA 2020 - inkluderer blant annet veiledning om håndtering av astmapasienter under pandemien covid-19.

 

Global Initiative for Asthma (GINA) har blitt publisert regelmessig siden 2003 med nye oppdateringer om håndtering av astmapasienter. De siste årene er målet å publisere og oppdatere rapporten hvert år.

Årets rapport innledes med råd for behandling av astmapasienter under den pågående covid-19-pandemien:

 • GINA understreker at alle astmapasienter bør informeres om å fortsette å ta foreskrevne astmamedisiner, spesielt inhalerte og orale kortikosteroider (ICS, OCS), for ikke å forverre astmaen.
 • Pasienter med alvorlig astma anbefales å fortsette med biologisk behandling, og at man ikke plutselig avslutter eventuell behandling med OCS.
 • Forsikre deg om at alle pasienter har en skriftlig handlingsplan med instruksjoner om:
  • dosering av eksisterende medisiner i tilfelle astma forverres.
  • å korttids behandle med OCS ved alvorlig astmaforverring.
  • når du skal søke medisinsk hjelp.
 • Følg strenge infeksjonskontrollprotokoller hvis aerosolgenererende prosedyrer er nødvendig.
 • Følg lokale helseråd om hygiene og bruk av personlig verneutstyr.

 


 

Referanser
Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention (2020 update).
Rating: 
No votes yet
NO2008123749
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers