IgE antas å spille en sentral rolle i patogenesen av kronisk rhinosinusitt med nasal polypose ved å aktivere inflammatoriske celler av type 2, for eksempel mastceller, basofile- og eosinofile granulocytter.3

 

Se video som forklarer IgE’s rolle i patofysiologien ved nasal polypose

 

IgE-nivåene er ofte forhøyet i affisert slimhinnevev og noen ganger i serum hos pasienter med nasal polypose4.

Imidlertid er det slik at lokale IgE-nivåer ikke nødvendigvis korrelerer med serum IgE-nivåer.Lokale IgE-nivåer økes hos atopiske pasienter på grunn av allergenstimulering og hos ikke-atopiske pasienter gjennom andre mekanismer.2  Dette forklarer at de totale nivåene av IgE i neseslimhinnen kan være forhøyede uavhengig av atopisk status 2 Økt lokal produksjon av polyklonalt IgE i neseslimhinnen regnes som et kjennetegn ved patogenesen av nasal polypose, mens IgE ved allergisk rhinitt er mono- eller oligo-klonal.2,5,6

Pasienter med astma og samtidig kronisk rhinosinusitt med nasal polypose har ofte andre IgE-medierte komorbiditeter som allergisk rhinitt og AERD (Aspirin Exacerbated Respiratory Disease)7,8.

 


 

Referanse
  1. Gevaert P et al. J Allergy Clin Immunol. 2020; doi: https:/doi. org/10.1016/j.jaci. 2020.05.032.
  2. De Schryver E et al. Allergy Asthma Immunol Res 2015; 7(4): 321-331)
  3. De Schryver E, et al. Allergy Asthma Immunol Res 2015;7:321-31
  4. Verbruggen K, et al. Int Arch Allergy Immunol. 2009;148:87–98;
  5. Dennis SK, et al. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2016;1:130–134; ​
  6. Bachert C, et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;107:607–617;
  7. Stevens WW, et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2016; 4: 565-572.
  8. Philpott CM, et al. Respir Res 2018; 19: 129.
Rating: 
No votes yet
NO2201193026
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers