Entresto er på forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2.

Refusjonskode: ICPC K77 (vilkår 263) / ICD I50 (vilkår 236)

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos pasienter som tidligere er behandlet både med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB)

 

Vilkår

  • NYHA klasse II-IV
  • Ejeksjonsfraksjon (EF) ≤ 35 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR

EF ≤ 35 % skal være påvist under behandling med maksimalt tolererbare doser av betablokker, ACE-hemmer eller ARB og eventuelt mineralkortikoidantagonist

Pris per 27.03.2018: Entresto 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4115,70

 

Referanse: https://www.legemiddelsok.no/

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers