Novartis har hatt fokus på brystkreft i over 30 år. Innovasjon og målbevissthet har bidratt til at prognosen stadig forbedres. Diagnose kan stilles tidligere og bedre behandlingsalternativer fører til at dødeligheten faller hvert år. Vi fortsetter å jobbe for å drive utviklingen fremover og forbedre behandlingen av pasienter med brystkreft.

For pasienter med brystkreft med spredning er flere målrettede behandlingsformer tilgjengelige i dag. Fordi brystkreft med spredning ikke kan kureres, er behandlingen rettet mot å bremse sykdommen, redusere bivirkninger og opprettholde best mulig livskvalitet så lenge som mulig.

Vi bidrar i medisinske prosjekter med mål om å forbedre behandlingen for pasienter med brystkreft. Det utvikles gradvis nye behandlingsmetoder som gir helsepersonell flere verktøy, og Novartis tilbyr trening og rådgiving om produktene våre. Vi arrangerer også foredrag, trening og diskusjoner med nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

De siste årene har det skjedd en utvikling og nye legemidler gir helsevesenet flere behandlingsalternativer. Håpet vårt er at pasienter med brystkreft med spredning i fremtiden kan betrakte dignosen som en kronisk sykdom, og at det finnes legemidler som gir pasientene en normal forventet levealder.

Med fokusert innsats og intensitet, forskning og målrettet samarbeid, jobber vi for å gjøre nye oppdagelser som kan drive kreftbehandlingen fremover. Vårt engasjement er langvarig og pågående. Kontakt oss for mer informasjon. Vi er sammen mot brystkreft.

 

 

NO2005206429
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers