Årsaker til nesetetthet kan være mange. En grundig anamnese samt en god undersøkelse er viktig for å stille korrekt diagnose.

 

Anamnese1

 • Mest vanlige symptomer er nesetetthet og nasal/postnasal sekresjon.
 • Symptomer som i tillegg er vanlige: nedsatt eller tap av luktesans.
 • Trykksymptomer i ansiktet kan også forekomme.

 

Undersøkelse1

 • ØNH‑status er avgjørende, samt naso‑/epipharyngoskopi.
 • Før kirurgisk behandling, så er CT aktuelt.
 • Dersom ensidige nesepolypper, så bør det tas biopsi ved endoskopisk undersøkelse, slik at man kan utelukke malign sykdom.
 • Cystisk fibrose bør utredes dersom det er barn under 15 år med nesepolypper.

 

Det finnes ulike hjelpemidler for å undersøke nasal polypose

Diagnostiske verktøy:

Fremre rhinoskopi

Bør brukes som det første diagnostiske trinnet for å identifisere nesepolypper; små polypper kan imidlertid ikke visualiseres med denne teknikken1

Nasal endoskopi

Foretrekkes fremfor fremre eller bakre rhinoskopi for undersøkelse av den midterste og øvre meatus samt nasopharynx og mukociliære dreneringsveier, og hjelper til å: 1,3

 • Gi semikvantitativ alvorlighets-score for polypper3
 • Identifisere hevelse i slimhinnene og sekreter, og / eller nasal polypose ved osteomeatal komplekset eller sphenoethmoidal fordypning

CT- scanning (Computertomografi)

Brukes ofte for visualisering av paranasale bihuler, da det gir bedre visning av luft og bein og bløtvev1-4

 • Forenkler undersøkelse av omfanget av polypper og anatomiske variasjoner
 • Viktig å utføre før kirurgisk behandling
 • Bør kun vurderes når det er ensidige tegn og symptomer og andre uheldige tegn. Er ikke et primært trinn i diagnosen.

MR -scanning (magnetisk resonans)

Kan brukes til diagnostisering av ensidige polypper, spesielt for å undersøke alvorlige tilstander som neoplasi 3,4

 

Referanser
 1. Fokkens WJ, et al. Rhinol 2020. Suppl. 29. 1–464;
 2. Rimmer J, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014:CD006991;
 3. Akdis CA, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013; 131(6):1479–1490;
 4. Peters AT, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014;113:347–385;

 


Differensialdiagnoser1

 • inverterte papillomer
 • antrochoanalpolypp
 • mukocele
 • menigo/encefalocele
 • maligne svulster (plateepitelkarsinom, adeno‑/adenocystisk karsinom, sinunasal udifferensiert carcinom, olfaktorisk nevroblastom)

 

Nasal polypose – viktig å huske!

 

 


 

Referanser
 1. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/veileder-for-ore-nese-halsfaget/rhinologi/nasal-og-paranasal-polypose/
 2. Tritt S, et al. Am J Otolaryngol. 2008;29:230–232; ​
 3. Yung MW, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2002;111:1081–1086; ​
 4. Scadding GK, et al. Clin Exp Allergy. 2008;38:260–275
Rating: 
No votes yet
NO2201245222
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers